เทศบาลตำบลท่าสายลวด เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 10 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 28 ส.ค.56)

Advertisement เทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 10 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 28 ส.ค.56)   Advertisement   เทศบาลตำบลท่าสายลวด เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาลโดยมีรายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 (1) เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 1 อัตรา (2) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 (1) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา (2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (4)เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา (5)นายช่างโยธา […]

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (26 ก.ค – 16 ส.ค 56)

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (26 ก.ค – 16 ส.ค 56)   เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 โดยมีรายละเอียดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 พยาบาลวิชาชีพ 3 นักพัฒนาชุมชน 3 เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท ปวส. 7,460 บาท ปวท. 6,800 บาท ปวช. […]

เทศบาลตำบลหัวดง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (31 ก.ค. – 22 ส.ค.56)

เทศบาลตำบลหัวดง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 7 อัตรา  (31 ก.ค. – 22 ส.ค.56)   เทศบาลตำบลหัวดง  เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 มีรายละเอียดดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน  1  อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน  5  อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายช่างโยธา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน  1  อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วิธีการรับสมัครงานราชการ เทศบาลตำบลหัวดง จำหน่ายใบสมัครและคู่มือการสมัครสอบในราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม […]

เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เปิดสอบพนักงานเทศบาล 7 อัตรา (18 มิ.ย – 9 ก.ค.56)

เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 7 อัตรา (18 มิ.ย – 9 ก.ค.56)     สมัครงานราชการ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จำนวน 7 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดสอบได้แก่ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการสุขาภิบาล  จำนวน  1  อัตรา ครูผู้ช่วย  จำนวน  1  อัตรา ท่านสามารถ สมัครงานราชการ ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2556 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 4201 […]

error: