กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน18,000

Advertisement Advertisement กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง หรือขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค.59 ภาคเช้าเวลา 8.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครงาน47ตำแหน่ง!! ไม่จำกัดจำนวน-หลายพื้นที่ เพื่อร่วมงานกับการบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และชื่อภาษาอังกฤษว่า WingSpan Services Company Limited  มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (WingSpan Services Co., Ltd.) ไม่ได้เพื่อแสวงหากำไร แต่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับได้รับสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานอย่างยุติธรรม และลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และลดต้นทุนบุคลากร ให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ดังนั้น การให้บริการของบริษัท วิงสแปนฯ จะมีรูปแบบ ดังนี้ 1. เป็นลักษณะงานให้บริการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน 2. งานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน (Special Skill เช่น […]

(50อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา) รับสมัครงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บัดนี้-ก.ค.59

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2558 ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ – ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)  – ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in) – ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง – ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ – จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน – ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร – สัญชาติไทย  – […]

(ป.ตรี ทุกสาขา)กรมพัฒนาสังคมฯ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน18,000

กรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 15/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.ค.59 ในวัน เวลาราชการ ณ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ชั้น 3 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2659 6267 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(200อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา) กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบอาสาพัฒนาทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ต.59-30 ก.ย.60 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ : ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง : 200 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559

(5 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา) กรมทรัพยากรน้ำเปิดสอบเข้ารับราชการ เงินเดือน15,000-16,500

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา – สำนักงานเลขานุการกรมฯ (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา – สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา – สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีหรือสูงกว่า  2. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 2 อัตรา – สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) BOI รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดดังนี้ หน่วยที่ 1 : พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา – มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 – มีความสามารถในการใช้เทคนิคในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ – มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ – มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย – มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ – มีความกระตือรือร้น และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Microsoft Visio และสามารถใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หน่วยที่ 2 : พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อัตราว่าง […]

(8 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา) กพร. เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริหารยุทธศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 2. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต 2 (จ.อุดรธานี) 1 อัตรา – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 3. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,060

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านธุรการและสารบรรณ) 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา และจะต้องได้รับอนุมัติคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office ได้เป็นอย่างดี และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ – เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมและนอกเวลาราชการได้ – มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการที่ดี มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ – หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานด้านธุรการฯ 2. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริการการศึกษา) 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย […]

1 154 155 156 159