(สมัครออนไลน์)กรมโยธาฯ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 18พ.ย.-9ธ.ค.59

kromyotha_logo

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th ภายในวันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อเท่านั้น) 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน
15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน
15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

3. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน
11,250-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส. ขึ้นไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: