บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม วุฒิ ปวส. บัดนี้-24พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชา โทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป 3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีประสบการณ์ด้านติดตั้งและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความรู้ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. สามารถทํางานเป็นกะ 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ Advertisement 8. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 9. สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ 10. มีความขยันอดทน 11. มีความตรงต่อเวลา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ […]

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัคร จนท.อำนวยการฯ วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์0-3ปี สมัครออนไลน์บัดนี้-2ต.ค.66

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบรรณ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี มีความรู้ด้านเอกสารงานธุรการ หากมีทักษะการเขียนรายงานการประชุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการขับรถยนต์ (มีใบขับขี่) สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/th/career บัดนี้-2ต.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่งบประมาณ วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์1 ปีสมัครออนไลน์บัดนี้-11ก.ย.66

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ปี 2566 จำนน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel, Microsoft Word มีทักษะในการใช้ ERP-SAP รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-11ก.ย.66 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/th/career

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนระบบรางฯ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19ก.ค.66

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนระบบรางและระบบจ่ายไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี หากมีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.srtet.co.th/th/career โดยเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนระบบรางและระบบจ่ายไฟฟ้า บัดนี้-19ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.รับสมัครธุรการ แผนกจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18ก.ค.66

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี หากมีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.srtet.co.th/th/career โดยเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ บัดนี้-18ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหลายอัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-24พ.ค.66

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสถานี ปี 2566 (หลายอัตรา) วุฒิ ป.ตรีไม่จำกัดสาขา มีความรู้การจัดเก็บรายได้ในสถานี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถทำงานกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในระบบรถไฟฟ้า กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/th/career บัดนี้-24พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.รับสมัคร จนท.จัดตารางเดินรถ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7มี.ค.66

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ 1 อัตรา หน้าที่รับผิดชอบ 1. จัดทำตารางเดินรถ รวมทั้งอัปเดตลงระบบการเดินรถ เพื่อให้แผนกที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 2. วิเคราะห์และจัดรูปแบบการเดินรถ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และช่วงเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 3. จัดทำรายงานเชิงสถิติด้านปฏิบัติการเดินรถ นำเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานต่อไป 4. Safety and Quality System – ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 5. Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมจราจร โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ความรู้ด้านสถิติ การวิเคราะห์และการวางแผน 3. ทักษะการวางแผนการจัดการตารางเดินรถ โดยใช้โปรแกรม FALKO, Micro Bus, […]

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบรรณ ป.ตรี บัดนี้-3ต.ค.65

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบรรณ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 0-3 ปี มีความรู้ด้านเอกสารงานธุรการ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หากมีทักษะการเขียนรายงานการประชุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการขับรถยนต์ (มีใบขับขี่) เปิดรับสมัคร บัดนี้–3ต.ค.65 ทาง www.srtet.co.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ป.ตรี ประสบการณ์0-2ปี

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท ป.ตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี มีทักษะความรู้ด้านประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร มีทักษะพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ หากมีประสบการณ์ด้านงานข่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี และ/หรือ มีประสบการณ์งานด้านพิธีกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัคร บัดนี้-1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทาง www.srtet.co.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ป.ตรี ประสบการณ์1-2ปี

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ อัตราเงินเดือน 16,830 บาท – ป.ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมการจัดการ อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 1 – 2 ปี – มีความรู้เกี่ยวกับงานคลังพัสดุตามระเบียบภาครัฐ – มีความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้า และการจัดเก็บวัสดุ – มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Enterprise Resource Planning (ERP), Computerized Maintenance Management (CMMS) – มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัคร บัดนี้-18ก.ค.65 ทาง www.srtet.co.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4
error: