รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.รับสมัคร จนท.จัดตารางเดินรถ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7มี.ค.66

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดทำตารางเดินรถ รวมทั้งอัปเดตลงระบบการเดินรถ เพื่อให้แผนกที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
2. วิเคราะห์และจัดรูปแบบการเดินรถ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และช่วงเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3. จัดทำรายงานเชิงสถิติด้านปฏิบัติการเดินรถ นำเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานต่อไป
4. Safety and Quality System – ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมจราจร โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้ด้านสถิติ การวิเคราะห์และการวางแผน
3. ทักษะการวางแผนการจัดการตารางเดินรถ โดยใช้โปรแกรม FALKO, Micro Bus, VISUM, VISSIM, Vis VAP หรือ สามารถเขียนโปรแกรมการจัดการระบบจราจรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/th/career บัดนี้-7มี.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ