ทบ.รับสมัครนายทหารประทวนวุฒิปริญญา สอบเลื่อนยศเป็นทหารสัญญาบัตร

Advertisement Advertisement   กองทัพบก รับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1. สายงานสัสดี 35 อัตรา 2. สายงานการเงิน 5 อัตรา 3. สายงานการสารวัตรทหาร 1 อัตรา 4. สายงานทั่วไป 23 อัตรา Advertisement ผู้สมัครต้องเป็นทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพบก และต้องมีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายประทวนครั้งแรกแล้วแต่กรณี ครบ 6 ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (21พ.ค.66) (ไม่นับรวมเวลาระหว่างรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) รับสมัครทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://radd-atc.rta.mi.th ภายในวันที่ 17มี.ค.-18เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รับสมัครชายไทยวุฒิ ม.6/ปวช.สอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ บัดนี้-26ก.พ.66

  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ผู้สมัครต้องเป็นชายไทย บุคคลพลเรือนต้องอายุ 18-20 ปี ทหารกองประจำการต้องอายุไม่เกิน 24 ปี กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือวุฒิ ปวช.สาขาช่างสำรวจ ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.20 (ไม่รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า) รับสมัครทางเว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com บัดนี้-26ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร140อัตรา บัดนี้-14ก.พ.66

  กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) ประจำปีงบประมาณ 2566 1. เป็นนายทหารสัญญาบัตร 60 อัตรา 1.1 รับจาก บุคคล ชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก อายุ 22 – 35 ปี จำนวน 40 อัตรา 1.2 รับจาก บุคคลหญิงที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป/อาสาสมัครทหารพราน(หญิง) อายุ 22 – 35 ปี จำนวน 20 อัตรา 2. เป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) รับจากบุคคลชาย อายุ 18 – 30 ปี จำนวน 80 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้-14ก.พ.66 […]

รับสมัครบรรจุเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ บัดนี้-29ม.ค.66


Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ8AAAE+CAMAAACk8jItAAAB4FBMVEX/8AAAD2nBwAABv82RD7yhP6wxT6xRT7yxP7zRL70xH6wBX70BL/8Qz82hD/7Q3/5g7/1xH/4Q/5vBb/wj5vRX/oxz/6Q794g75txf4rxj/yRT4rRlmZnGQgxX3qBqpfhjlkhy2sAD/uxf4sxfx8fH/9Av3pRoAAAsAABMAABzm5uaJfBYADhr/shkfHhrd3d0AACHawhHpzw3Ozs61tbXMthKBdBbz2A21jRe1oxMTFRqbiwgmKBlbQBrnshV+chZ8XxkyLBqrbhuGZxhQRRl2cxYgDxuVdBjVoxZcTBmxlhVBLxrBlBdoUBlsYhdDOBkvIxqnqaxOPQCQkJBtWhhAORm9vsCOXRtWOxrrxhJZTgDqvRSNcxeabBoLFi3OiBtJMAC+iBkaHQDjnxl4URouHgCooxNSMRt2d3wzMQCUlZfdzg+ldRnAfxtORxjXsRSgiBYnFgA0NDVTU1NjPwApEAA7Pk3MghwjGxp4SQA4HABGQRncuRNAOQBYQBpSRwAAEwAhHwAhKDVPLgAmGBpoaxZRVBh0dYLj3A0ZBBs/QFBzRhuPjRRXWWY+JBstORgWGDnGwxAoKkQAGRplSwCDXgBiSwEGGy8qEwAwJgAhAAAlHQAuM0JAQEDPlBiwm4qeAAAgAElEQVR4nM1di0NS2dZvuwA5cOA8RM8xUjAUJXkoKMpDAcUCefpA0cTUkYpMhKamp9ncarrdypnb3GpuM43/6rf3Ac1X3ebLRtc0R57n/M5aa6/H3msvTp06Wlo54vMdMTVd+3DcED5HvY90zYXjBvEZ6t in /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/wp-content/plugins/shortpixel-image-optimiser/class/Model/File/FileModel.php on line 661

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/wp-content/uploads/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ8AAAE+CAMAAACk8jItAAAB4FBMVEX/8AAAD2nBwAABv82RD7yhP6wxT6xRT7yxP7zRL70xH6wBX70BL/8Qz82hD/7Q3/5g7/1xH/4Q/5vBb/wj5vRX/oxz/6Q794g75txf4rxj/yRT4rRlmZnGQgxX3qBqpfhjlkhy2sAD/uxf4sxfx8fH/9Av3pRoAAAsAABMAABzm5uaJfBYADhr/shkfHhrd3d0AACHawhHpzw3Ozs61tbXMthKBdBbz2A21jRe1oxMTFRqbiwgmKBlbQBrnshV+chZ8XxkyLBqrbhuGZxhQRRl2cxYgDxuVdBjVoxZcTBmxlhVBLxrBlBdoUBlsYhdDOBkvIxqnqaxOPQCQkJBtWhhAORm9vsCOXRtWOxrrxhJZTgDqvRSNcxeabBoLFi3OiBtJMAC+iBkaHQDjnxl4URouHgCooxNSMRt2d3wzMQCUlZfdzg+ldRnAfxtORxjXsRSgiBYnFgA0NDVTU1NjPwApEAA7Pk3MghwjGxp4SQA4HABGQRncuRNAOQBYQBpSRwAAEwAhHwAhKDVPLgAmGBpoaxZRVBh0dYLj3A0ZBBs/QFBzRhuPjRRXWWY+JBstORgWGDnGwxAoKkQAGRplSwCDXgBiSwEGGy8qEwAwJgAhAAAlHQAuM0JAQEDPlBiwm4qeAAAgAElEQVR4nM1di0NS2dZvuwA5cOA8RM8xUjAUJXkoKMpDAcUCefpA0cTUkYpMhKamp9ncarrdypnb3GpuM43/6rf3Ac1X3ebLRtc0R57n/M5aa6/H3msvTp06Wlo54vMdMTVd+3D in /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/wp-content/plugins/shortpixel-image-optimiser/class/Model/File/FileModel.php on line 665

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ8AAAE+CAMAAACk8jItAAAB4FBMVEX/8AAAD2nBwAABv82RD7yhP6wxT6xRT7yxP7zRL70xH6wBX70BL/8Qz82hD/7Q3/5g7/1xH/4Q/5vBb/wj5vRX/oxz/6Q794g75txf4rxj/yRT4rRlmZnGQgxX3qBqpfhjlkhy2sAD/uxf4sxfx8fH/9Av3pRoAAAsAABMAABzm5uaJfBYADhr/shkfHhrd3d0AACHawhHpzw3Ozs61tbXMthKBdBbz2A21jRe1oxMTFRqbiwgmKBlbQBrnshV+chZ8XxkyLBqrbhuGZxhQRRl2cxYgDxuVdBjVoxZcTBmxlhVBLxrBlBdoUBlsYhdDOBkvIxqnqaxOPQCQkJBtWhhAORm9vsCOXRtWOxrrxhJZTgDqvRSNcxeabBoLFi3OiBtJMAC+iBkaHQDjnxl4URouHgCooxNSMRt2d3wzMQCUlZfdzg+ldRnAfxtORxjXsRSgiBYnFgA0NDVTU1NjPwApEAA7Pk3MghwjGxp4SQA4HABGQRncuRNAOQBYQBpSRwAAEwAhHwAhKDVPLgAmGBpoaxZRVBh0dYLj3A0ZBBs/QFBzRhuPjRRXWWY+JBstORgWGDnGwxAoKkQAGRplSwCDXgBiSwEGGy8qEwAwJgAhAAAlHQAuM0JAQEDPlBiwm4qeAAAgAElEQVR4nM1di0NS2dZvuwA5cOA8RM8xUjAUJXkoKMpDAcUCefpA0cTUkYpMhKamp9ncarrdypnb3GpuM43/6rf3Ac1X3ebLRtc0R57n/M5aa6/H3msvTp06Wlo54vMdMTVd+3DcED5HvY90zYXjBvEZ6t in /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/wp-content/plugins/shortpixel-image-optimiser/class/Model/File/FileModel.php on line 208

Warning: is_dir(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ8AAAE+CAMAAACk8jItAAAB4FBMVEX/8AAAD2nBwAABv82RD7yhP6wxT6xRT7yxP7zRL70xH6wBX70BL/8Qz82hD/7Q3/5g7/1xH/4Q/5vBb/wj5vRX/oxz/6Q794g75txf4rxj/yRT4rRlmZnGQgxX3qBqpfhjlkhy2sAD/uxf4sxfx8fH/9Av3pRoAAAsAABMAABzm5uaJfBYADhr/shkfHhrd3d0AACHawhHpzw3Ozs61tbXMthKBdBbz2A21jRe1oxMTFRqbiwgmKBlbQBrnshV+chZ8XxkyLBqrbhuGZxhQRRl2cxYgDxuVdBjVoxZcTBmxlhVBLxrBlBdoUBlsYhdDOBkvIxqnqaxOPQCQkJBtWhhAORm9vsCOXRtWOxrrxhJZTgDqvRSNcxeabBoLFi3OiBtJMAC+iBkaHQDjnxl4URouHgCooxNSMRt2d3wzMQCUlZfdzg+ldRnAfxtORxjXsRSgiBYnFgA0NDVTU1NjPwApEAA7Pk3MghwjGxp4SQA4HABGQRncuRNAOQBYQBpSRwAAEwAhHwAhKDVPLgAmGBpoaxZRVBh0dYLj3A0ZBBs/QFBzRhuPjRRXWWY+JBstORgWGDnGwxAoKkQAGRplSwCDXgBiSwEGGy8qEwAwJgAhAAAlHQAuM0JAQEDPlBiwm4qeAAAgAElEQVR4nM1di0NS2dZvuwA5cOA8RM8xUjAUJXkoKMpDAcUCefpA0cTUkYpMhKamp9ncarrdypnb3GpuM43/6rf3Ac1X3ebLRtc0R57n/M5aa6/H3msvTp06Wlo54vMdMTVd+3DcED5HvY90zYXjBvEZ6tbodOi in /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/wp-content/plugins/shortpixel-image-optimiser/class/Model/File/FileModel.php on line 208

Warning: is_dir(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ8AAAE+CAMAAACk8jItAAAB4FBMVEX/8AAAD2nBwAABv82RD7yhP6wxT6xRT7yxP7zRL70xH6wBX70BL/8Qz82hD/7Q3/5g7/1xH/4Q/5vBb/wj5vRX/oxz/6Q794g75txf4rxj/yRT4rRlmZnGQgxX3qBqpfhjlkhy2sAD/uxf4sxfx8fH/9Av3pRoAAAsAABMAABzm5uaJfBYADhr/shkfHhrd3d0AACHawhHpzw3Ozs61tbXMthKBdBbz2A21jRe1oxMTFRqbiwgmKBlbQBrnshV+chZ8XxkyLBqrbhuGZxhQRRl2cxYgDxuVdBjVoxZcTBmxlhVBLxrBlBdoUBlsYhdDOBkvIxqnqaxOPQCQkJBtWhhAORm9vsCOXRtWOxrrxhJZTgDqvRSNcxeabBoLFi3OiBtJMAC+iBkaHQDjnxl4URouHgCooxNSMRt2d3wzMQCUlZfdzg+ldRnAfxtORxjXsRSgiBYnFgA0NDVTU1NjPwApEAA7Pk3MghwjGxp4SQA4HABGQRncuRNAOQBYQBpSRwAAEwAhHwAhKDVPLgAmGBpoaxZRVBh0dYLj3A0ZBBs/QFBzRhuPjRRXWWY+JBstORgWGDnGwxAoKkQAGRplSwCDXgBiSwEGGy8qEwAwJgAhAAAlHQAuM0JAQEDPlBiwm4qeAAAgAElEQVR4nM1di0NS2dZvuwA5cOA8RM8xUjAUJXkoKMpDAcUCefpA0cTUkYpMhKamp9ncarrdypnb3GpuM43/6rf3Ac1X3ebLRtc0R57n/M5aa6/H3msvTp06Wlo54vMdMTVd+3DcED5HvY90zYXjBvEZ6tbodOi in /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/wp-content/plugins/shortpixel-image-optimiser/class/Model/File/DirectoryModel.php on line 56

Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ8AAAE+CAMAAACk8jItAAAB4FBMVEX/8AAAD2nBwAABv82RD7yhP6wxT6xRT7yxP7zRL70xH6wBX70BL/8Qz82hD/7Q3/5g7/1xH/4Q/5vBb/wj5vRX/oxz/6Q794g75txf4rxj/yRT4rRlmZnGQgxX3qBqpfhjlkhy2sAD/uxf4sxfx8fH/9Av3pRoAAAsAABMAABzm5uaJfBYADhr/shkfHhrd3d0AACHawhHpzw3Ozs61tbXMthKBdBbz2A21jRe1oxMTFRqbiwgmKBlbQBrnshV+chZ8XxkyLBqrbhuGZxhQRRl2cxYgDxuVdBjVoxZcTBmxlhVBLxrBlBdoUBlsYhdDOBkvIxqnqaxOPQCQkJBtWhhAORm9vsCOXRtWOxrrxhJZTgDqvRSNcxeabBoLFi3OiBtJMAC+iBkaHQDjnxl4URouHgCooxNSMRt2d3wzMQCUlZfdzg+ldRnAfxtORxjXsRSgiBYnFgA0NDVTU1NjPwApEAA7Pk3MghwjGxp4SQA4HABGQRncuRNAOQBYQBpSRwAAEwAhHwAhKDVPLgAmGBpoaxZRVBh0dYLj3A0ZBBs/QFBzRhuPjRRXWWY+JBstORgWGDnGwxAoKkQAGRplSwCDXgBiSwEGGy8qEwAwJgAhAAAlHQAuM0JAQEDPlBiwm4qeAAAgAElEQVR4nM1di0NS2dZvuwA5cOA8RM8xUjAUJXkoKMpDAcUCefpA0cTUkYpMhKamp9ncarrdypnb3GpuM43/6rf3Ac1X3ebLRtc0R57n/M5aa6/H3msvTp06Wlo54vMdMTVd+3DcED5HvY90zYXjBvEZ6tbodO in /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/wp-content/plugins/shortpixel-image-optimiser/class/Model/File/DirectoryModel.php on line 68

Warning: is_dir(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ8AAAE+CAMAAACk8jItAAAB4FBMVEX/8AAAD2nBwAABv82RD7yhP6wxT6xRT7yxP7zRL70xH6wBX70BL/8Qz82hD/7Q3/5g7/1xH/4Q/5vBb/wj5vRX/oxz/6Q794g75txf4rxj/yRT4rRlmZnGQgxX3qBqpfhjlkhy2sAD/uxf4sxfx8fH/9Av3pRoAAAsAABMAABzm5uaJfBYADhr/shkfHhrd3d0AACHawhHpzw3Ozs61tbXMthKBdBbz2A21jRe1oxMTFRqbiwgmKBlbQBrnshV+chZ8XxkyLBqrbhuGZxhQRRl2cxYgDxuVdBjVoxZcTBmxlhVBLxrBlBdoUBlsYhdDOBkvIxqnqaxOPQCQkJBtWhhAORm9vsCOXRtWOxrrxhJZTgDqvRSNcxeabBoLFi3OiBtJMAC+iBkaHQDjnxl4URouHgCooxNSMRt2d3wzMQCUlZfdzg+ldRnAfxtORxjXsRSgiBYnFgA0NDVTU1NjPwApEAA7Pk3MghwjGxp4SQA4HABGQRncuRNAOQBYQBpSRwAAEwAhHwAhKDVPLgAmGBpoaxZRVBh0dYLj3A0ZBBs/QFBzRhuPjRRXWWY+JBstORgWGDnGwxAoKkQAGRplSwCDXgBiSwEGGy8qEwAwJgAhAAAlHQAuM0JAQEDPlBiwm4qeAAAgAElEQVR4nM1di0NS2dZvuwA5cOA8RM8xUjAUJXkoKMpDAcUCefpA0cTUkYpMhKamp9ncarrdypnb3GpuM43/6rf3Ac1X3ebLRtc0R57n/M5aa6/H3msvTp06Wlo54vMdMTVd+3DcED5HvY90zYXjBvEZ6tbodOi in /home/thaijob/domains/thaijobsgov.com/public_html/wp-content/plugins/shortpixel-image-optimiser/class/Model/File/DirectoryModel.php on line 72

  กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการที่จะครบปลดเป็นทหารกองหนุน ใน 1 พ.ค.66 ทหารกองหนุน และอาสาสมัครทหารพราน สังกัด ทร. เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2566 โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่าง 1 ธ.ค.65 – 29 ม.ค.66 ผู้ที่สนใจสมัครสามารถเข้าไปสมัครได้ที https://nrj.navy.mi.th/nrj/ ศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th/document2565/advice_nrj_66.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2475 3663 (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือทางแชท #เพจนักเรียนจ่าทหารเรือ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057341122955

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน100อัตรา

  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 100 อัตรา สังกัดกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด – วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป – เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 36 ถึง 31 ธ.ค.47) – มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้ – ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ – ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา หรือ […]

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นผู้บังคับสุนัข เพศชาย วุฒิ ม.3

  กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เพศชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 อัตรา ในตำแหน่งผู้บังคับสุนัข สังกัดกองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับเงินเดือน ระดับ พ.2 ชั้น 15 (8,590 บาท) และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สัญชาติไทยโดยการเกิด อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ โดยนับอายุถึงวันที่ เปิดรับสมัครในวันแรก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2535 ถึง 9 ธันวาคม 2547) เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือ สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ถึง 5 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป […]

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ109นาย 1-10ต.ค.65

  กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ 109 นาย คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร 1. ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) 3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ 4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. 2540 – 2547) 5. ไม่รับผู้จบ รต. ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน 6. สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป 7. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา, ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลักษณะลุหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท ) 8. […]

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารสัญญาบัตร-ประทวน 22-31ส.ค.65

  รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน 1. ประเภทบุคคลทั่วไป เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 – มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ TOEFL (BT) ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป 2. ประเภทพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช.สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 11 อัตรา (ต้องเป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อ่านรายละเอียดวุฒิและสาขาวิชาแต่ละตำแหน่งได้ในเอกสารประกาศ) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ช่างยานพาหนะ, ช่างซ่อมอุปกรณ์พิเศษ, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่โภชนาการ, เจ้าหน้าที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่วิชาการ, […]

กองพันระวังป้องกัน รับสมัครพลอาสาสมัคร บัดนี้-10มิ.ย.65

  กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ตำแหน่งพลสารวัตร มว.สห.ที่ 1 ร้อย.สห.พัน.รวป.สป. (อัตรา พลอาสาสมัคร) เหล่า สห. 5 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน (ชาย) อายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ (พ.ศ. 2565) (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2535 – 31 ธ.ค. 2547) วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตร และ ค่าดัชนีมวลกาย 18.5 – 24.9 ตามหลักฐาน ใน สด.3 และ สด.43 เปิดรับสมัคร 6-10 มิ.ย.65 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา […]

กรมจเรทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 13-20มิ.ย.565

  กรมจเรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง) และตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) – เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี – วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 – ประเภทชาย งดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองประจำการในปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 – ประเภทหญิง ต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีความสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกินมาตรฐาน […]

1 2 67