35อัตรา!! DSI รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13มี.ค.-3เม.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. Advertisement 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 30 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ตามมาตรา 16 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 13มี.ค.-3เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นขรก.452อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 30ม.ค.–21ก.พ.66

  กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 452 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.แล้ว 1. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ 90 ตำแหน่ง วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 350 ตำแหน่ง วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา และเป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม. 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นิติกร 10 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 30ม.ค.-21ก.พ.66 ตลอด […]

เปิดสอบแล้ว! นายสิบตำรวจ5,200อัตรา 29พ.ย.-19ธ.ค.65

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทุกภูมิภาค และผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ 4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม. อัตราที่เปิดรับสมัคร – บช.น. 700 อัตรา – ภ.1 550 อัตรา – ภ.2 370 […]

รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ-นายร้อยตำรวจ1,265อัตรา 12-30ก.ย.65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 จำนวน1265 อัตรา 1. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 100 อัตรา ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. แยกเป็น เพศชาย 80 อัตรา และเพศหญิง 20 อัตรา – เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ – ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ชม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชม. 2.รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา ดำรงตำแหน่ง […]

สตช.เตรียมเปิดรับสมัครสอบตำรวจประทวน-สัญญาบัตร1,265อัตรา

19 สิงหาคม ที่ผ่านมา พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.(3) เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน/การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมจำนวน 1,265 อัตรา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. กำหนดการที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565 สอบภาควิชาการวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลสอบข้อเขียนวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 และ เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566   ข่าวจาก : thansettakij

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบบรรจุขรก.100อัตรา

  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 100 อัตรา ดังนี้ – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 3 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 6 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 9 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 5 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา – […]

ศูนย์ฝึกอบรมฯ สตช.ชลบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิม.3-ป.ตรี 22อัตรา

    กองสวัสดิการ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) 1. ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โททุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 2 พนักงานฝ่ายบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 3. พนักงานฝ่ายการขายและตลาด 2 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรีทุกสาขา หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 4. พนักงานฝ่ายต้อนรับ 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรีทุกสาขา บริหารธุรกิจ, การโรงแรม หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 5 .พนักงานฝ่ายบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 6. พนักงานบริการ (ยกกระเป๋า) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. หรือผู้มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 7. พนักงานฝ่ายครัว 1 อัตรา วุฒิ […]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ546อัตรา

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ 546 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 21 เมษายน 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 รับสมัคร 28 มี.ค. – 21 เม.ย.65 1. รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 41 อัตรา ดำรงตำแหน่ง ผบ.มว.ฉก.นปพ. ในสังกัด ภ.9 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (เพศชาย) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด 2. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 400 อัตรา ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 300 อัตรา และ เพศหญิง 100 อัตรา 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ 3. […]

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-25มี.ค.65

  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ หรือพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 40 คำ ช่างตกแต่งสถานที่ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน หน้าที่ หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ลงประกาศจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ยกเว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สตช.เปิดรับสมัครตร.-คนภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ315อัตรา

  ข่าวดี! สตช.เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตั้งแต่ 11 ก.พ.-15 มี.ค.นี้ จำนวนทั้งสิ้น 315 อัตรา สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ร.ต.อ.กฤติ ม่วงศิริ คณะโฆษกโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดเผยว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 315 อัตรา จาก 4 กลุ่มผู้สมัคร ได้แก่ 1. กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน 250 อัตรา 2. กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน 30 […]

1 2 9