ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (17 – 29 ก.ค. 2556)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง  (17 – 29 ก.ค. 2556)

กรมประมง สมัครงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง รายละเอียดดังนี้

[highlight]อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท[/highlight]
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
สาขาวิชาประมงทะเล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานประมง ตรวจสอบความถูกต้องขั้นต้นของคำขออนุญาต จัดทำทะเบียนที่จับสัตว์น้ำ

สมัครงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่ 30 ก.ค.56 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กำแพงเพชร[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: