(สมัครออนไลน์)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 28พ.ย.-20ธ.ค.59

01-pdm-logo

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คุณวุฒิ ป.โท/ป.ตรี 5 ตำแหน่ง

1. เศรษฐกร (ปริญญาโท) เงินเดือน 17,500 บาท
– ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. นิติกร (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

5. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.pdmp.go.th หรือ http://job.pdmo.mof.go.th ภายในวันที่ 28 พ.ย.-20 ธ.ค.59

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: