(33อัตรา สมัครออนไลน์)กรมชลประทานเปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร25พ.ย.-20ธ.ค.59

logo_rid_thai_c

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 33 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th ภายในวันที่ 25 พ.ย.-20 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1. วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 17 อัตรา
เงินเดือน
15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ :
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
– เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 10 อัตรา
เงินเดือน
15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : 
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
– เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา
เงินเดือน
15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : 
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และ
– เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป

4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน
11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ :
– ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง และ
– เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป

5. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 2 อัตรา
เงินเดือน
11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ :
– ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: