(15อัตรา สมัครออนไลน์)กรมอุทยานฯ เปิดสอบพนักงานราชการ รับสมัคร24-30พ.ย.59

uttayan_logo

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com ภายในวันที่ 24-30 พ.ย.59 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 อัตรา
เงินเดือน
11,280 บาท
– สังกัด กองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)) 1 อัตรา
– สังกัด สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช (ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)) 1 อัตรา
– สังกัด สำนักอุทยานแห่งชาติ (ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)) 1 อัตรา
– สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 1 อัตรา
– สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ : ปวช.ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2. เจ้าพนักงานเกษตร 1 อัตรา
เงินเดือน
13,800 บาท
สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

3. ช่างไม้ 1 อัตรา
เงินเดือน
11,280 บาท
สังกัด สำนักบริหารงานกลาง (ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ))
คุณสมบัติเฉพาะ :
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
– ปวช.ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

4. ช่างสี 1 อัตรา
​เงินเดือน
11,280 บาท
สังกัด สำนักบริหารงานกลาง (ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ))
คุณสมบัติเฉพาะ :
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
– ปวช.ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
​เงินเดือน
18,000 บาท
สังกัด สำนักอุทยานแห่งชาติ (ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ))
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

6. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
​เงินเดือน
18,000 บาท
สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
เงินเดือน
18,000 บาท
– สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 1 อัตรา
– สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8. สัตวแพทย์ 2 อัตรา
เงินเดือน
23,430 บาท
สังกัด สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศ 
คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสถานที่ 
คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: