(สมัครออนไลน์)กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเข้ารับราชการวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-24พ.ย.59

utuniyom_logo

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

1. นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะมีตำแหน่งว่างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อีก
90 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีหรือสูงกว่า

2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
11,500-12,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวท./อนุปริญญา/ปวส. หรือสูงกว่า

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com ภายในวันที่ 4-24 พ.ย.59 

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: