(สมัครออนไลน์) กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา/ป.ตรี

utuniyom_logo

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่อไปนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา 
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
– สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า

2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท หรือ 10,840-11,930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ 
– ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี/ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
– สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือสูงกว่า

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน" ตั้งแต่ 1-21 ก.ย.59

คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ