สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 – 10 ก.ค. 56)

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 – 10 ก.ค. 56)

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สมัครงาน

สมัครงานราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
[highlight]อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,960 บาท[/highlight]
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง
ระดับการศึกษา ปวช. พาณิชยกรรม, บริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

  1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
  2. ปฏิับัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
  4. แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ :
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เลขที่ 192 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสมัครงาน 100 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 11 ก.ค. 56 ทางเว็บไซค์ http://chiangmaidlt.go.th โดยผู้มีรายชื่อมีสิทธิสอบให้เข้ามารายงานตัวรับการคัดเลือกในวันที่ 27 ก.ค.56 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานขนจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2

 

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: