กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมัครงาน


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เงินเดือน 19,500 บาท

สังกัด ส่วนกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กองแบบแผน นนทบุรี

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาากรจัดการ
เงินเดือน 18,000 บาท

สังกัด ส่วนกลาง นนทบุรี 2 อัตรา, 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นครสวรรค์ 1 อัตรา,  
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.ขอนแก่น 1 อัตรา, 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นครราชสีมา 1 อัตรา


3.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
เงินเดือน 18,000 บาท

4.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการผุดงคครภ์ชั้นหนึ่ง
เงินเดือน 18,000 บาท

5.นิติกร จำนวน 3 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท


6.เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส ในสาขาวิชา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เงินเดือน 18,000 บาท


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง http://job.hss.moph.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าสมัครสอบ 230 บาท

[ads=center]

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ