กรมโยธาธิการฯ รับสมัครนักวิเคราะห์ผังเมือง วุฒิ ป.โท และเจ้าพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมโยธาฯ_logo

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ป.โท สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2) ผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ<<<

2.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2) ผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส.

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน<<<

สมัครทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน" ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-20 มิ.ย.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ