สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (2 – 16 ก.ค. 2556)

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (2 – 16 ก.ค. 2556)

 

สอบตำรวจ 56

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สมัครงานราชการ ตำรวจชั้นสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

[highlight]จำนวน 100 อัตรา [/highlight]ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยแยกอัตราและสาขาในการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 65 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 85 คน)
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 30 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 45 คน)
 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 5 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 10 คน)

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (16 ก.ค. 56)
 • เพศชาย
  • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
  • รอบอก ไม่น้อยกว่า 77
 • เพศหญิง
  • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • รอบอก ไม่จำกัด

เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

 • ไม่รับโอน
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี หรือ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีหญิง
 • ผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกไว้แล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

สมัครงานราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ :
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ห้องประชุม 1 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ชั้น 1 อาคาร 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 24 ก.ค.56 ทางเว็บไซต์ www.forensic.police.go.th และสถานที่สอบ

 

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ <<<[/highlight]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: