องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา (2- 20 มิ.ย.57)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2- 20 มิ.ย.57

Skronakron

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ครูผู้ช่วย
๑. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
๒.กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
๓.กลุ่มวิชาเคมี 2 อัตรา
๔.กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
๕.กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา
๖.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
๗.กลุ่มวิชาพลศึกษา 4 อัตรา
๘.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
๙.กลุ่มวิชาดนตรี 3 อัตรา
๑๐.กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
๑๑.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
๑๒.กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1 อัตรา
๑๓.กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 1 อัตรา
๑๔.กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 1 อัตรา
๑๕.กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 1 อัตรา
๑๖.กลุ่มวิชาคหกรรม 1 อัตรา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ตรงข้ามตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการหลังจากวันปิดรับสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: