มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้ -4มิ.ย.67

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 1 อัตรา

– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

ระยะเวลาการจ้าง: ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ขอรับใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท้ายประกาศรับสมัครนี้ และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: