สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 13พ.ค.-4มิ.ย67

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet เป็นอย่างดี
– มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี และสามารถ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดการงานทั่วไป
– มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน – มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถ ทํางานล่วงเวลาได้

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สํานักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2242 5900 ต่อ 52 11 – 14 โดยสามารถกรอกและยื่นใบสมัคร ตามสถานที่รับสมัครข้างต้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: