กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 27 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.67

 

ประกาศกรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ

สังกัดกรมการแพทย์

(1) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา

(2) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) จำนวน 1 อัตรา

(3) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา

(4) ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา

(5) ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 2 อัตรา

(6) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 2 อัตรา

(7) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ( โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 3 อัตรา

(8) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 2 อัตรา

(9) ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา

(10) ตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ จำนวน 1 อัตรา

(11) ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (ด้านการแก้ไขการได้ยิน จำนวน 1 อัตรา

(12) ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (ด้านการแก้ไขการได้ยิน จำนวน 1 อัตรา

(13) ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 2 อัตรา

(14) ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ( สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 1 อัตรา

(15) ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 1 อัตรา

(16) ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา

(17) ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 1 อัตรา

(18) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 2 อัตรา

(19) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 อัตรา

(20) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 10,840 – 23,780 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัครกำหนด

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)เว็บไซต์ https://hr-dms.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เม.ย. 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: