สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-20 มี.ค.67

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.หัวหน้างานพัฒนาโครงการ จำนวน 1 อัตรา

2.พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

เอกสารรายละเอียดการสมัคร


3. พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

เอกสารรายละเอียดการสมัคร


4. ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

เอกสารรายละเอียดการสมัคร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: