กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช. บัดนี้-8มี.ค.67

 

ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567

1. ตําแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– เพศหญิง
– สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

2 ตําแหน่ง ช่างกลโรงงาน  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– เพศชาย
– สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างกล โรงงาน เช่น ช่างอุตสาหกรรม, สาขาวิชาการก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างเชื่อม, สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่าง ซ่อมบํารุง (ถ้านําคุณวุฒิสูงกว่ามาสมัครจะต้องมีคุณวุฒิ ปวช. ประกอบด้วย)

3. ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– เพศชาย
– สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า เช่น สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้านําคุณวุฒิสูงกว่ามาสมัคร จะต้องมีคุณวุฒิ ปวช. ประกอบด้วย)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 มี.ค. 67 เวลา 09.00 – 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกกําลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และต้องสมัครด้วยตนเอง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: