วิธีแลกธนบัตรขาด-ธนบัตรชำรุด และ สถานที่แลก ธปท.แจ้งพิกัดแล้ว

วิธีแลกธนบัตรชำรุด และ สถานที่แลกแบงก์ขาด ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมขั้นตอนขอแลกธนบัตรขาด สามารถแลกได้ทั้งแบงก์รัฐ และ ธนาคารพาณิชย์

วิธีการแลกธนบัตรชำรุด ดังนี้

 • ธนาคารออมสินทั่วประเทศ (ให้บริการในเวลาทำการทุกวัน)
 • ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (ให้บริการเฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า)
 • คลินิกธนบัตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1  ทุกวันพุธ สุดท้ายของเดือน เวลา 10:00 – 15:00 น.

วิธีแลกธนบัตรชำรุด

ธนาคารออมสิน

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

 • ธนบัตรชำรุด ธนบัตรมีเนื้อเหลือมากกว่า 3 ใน 5 ส่วน และ ตรวจพิสูจน์ง่าย
 • แลกได้ทันที

ธนาคารอื่นๆ แลกธนบัตรได้เฉพาะวันพุธ

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

 • สมุดเงินฝาก
 • บัตรประชาชน

หลักเกณฑ์

 • ธนบัตรชำรุด ธนบัตรมีเนื้อเหลือมากกว่า 3 ใน 5 ส่วน และ ตรวจพิสูจน์ยาก
 • กรอกคำร้อง
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารนำคำร้อง และ ธนบัตรชำรุดส่ง ธปท.
 • อย่าปะ/แกะธนบัตร
 • อาจเสียหายระหว่างนำส่งและตรวจพิสูจน์ยาก
 • กรอกคำร้อง และ รับใบนำส่งจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • นำเอกสารด้านบนไปติดต่อ ที่ ธปท.ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอแลกเปลี่ยน

1.กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​

2.กรณีต้องเขียนคำร้อง

 • ได้แก่ ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน ธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน หรือธนบัตรที่ต้องการการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ
 • ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน
 • ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณา และโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้อง
 • กรณีธนบัตรชำรุดที่ยากต่อการตรวจพิสูจน์ หรือมีเหตุให้ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ธปท. อาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ไม่เกิน  60 วัน นับแต่วันที่ ธปท. ได้รับคำร้องขอแลกธนบัตรชำรุด

สำหรับธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องดำเนินการดังนี้

 1. นำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) กรณีธนบัตรชำ​รุดที่เกิดจากไฟไหม้เกรียม ต้องแนบใบแจ้งความการเกิดเพลิงไหม้ด้วย
 2. นำธนบัตรและใบคำร้องมาติดต่อขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร หรือศูนย์จัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลและติดต่อคำร้องธนบัตรชำรุด

 • กรุงเทพฯ ​ งานตรวจพิสูจน์ธนบัตร โทร 0-2356-8736 -37
 • ระยอง​  ​ศูนย์จัดการธนบัตร ระยอง โทร 0-2356-8810
 • เชียงใหม่ ศูนย์จัดการธนบัตร เชียงใหม่ โทร 0-5393-1028
 • ​พิษณุโลก ​ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลก โทร 0-2356-8845
 • ​ขอนแก่น ​ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น โทร 0-2356-8988
 • ​นครราชสีมา ​ศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา โทร 0-2356-8870
 • ​อุบลราชธานี ​ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี โทร 0-2356-8900
 • หาดใหญ่ ​ศูนย์จัดการธนบัตร หาดใหญ่ โทร 0-2356-8963
 • สุราษฎร์ธานี ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี   โทร 0-2356-8930.

 

ข้อมูลจาก : ธปท.

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: