มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน 20 อัตรา บัดนี้-11มี.ค.67

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน)

1. ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จํานวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบกลุ่มทั่วไป ต้องมีคุณวุฒิที่กําหนดไว้ในมาตรฐานประจําตําแหน่งที่รับสมัครสอบครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร ดังนี้

  • ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นคุณวุฒิที่ต่ำกว่า ปวส.ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่ง ดังกล่าว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระบบสมัครงานใน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: