เตรียมเปิดสอบ ท้องถิ่นประจำปี 2567 จำนวน 6,194 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเตรียมเปิดสอบประจำปี 2567 จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดร่างแผนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้

25 มกราคม 67

– พิจารณาร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
– รับฟังแนวทางการดำเนินงานและมาตรการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย

16 กุมภาพันธ์ 67

ประกาศรับสมัคร (ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) พร้อมประชาสัมพันธ์

8-29 มีนาคม 67

– รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ)

5 พฤษภาคม 67

– สอบภาค ก และ ภาค ข

30 พฤษภาคม 67

– ประกาศรายชื่อมีสิทธิสัมภาษณ์ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)

15-16 มิถุนายน 67

– สอบสัมภาษณ์

1 สิงหาคม 67

– ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน

1 ตุลาคม 67

– บรรจุและแต่งตั้งในอปท.ที่เลือก

ตัวอย่างตำแหน่งที่หมดบัญชี

ประเภททั่วไป

 • เจ้าพนักงานการเกษตร
 • เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • สัตวแพทย์
 • เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 • นายช่างเขียนแบบ
 • นายช่างผังเมือง
 • นายช่างโยธา
 • นายช่างสำรวจ
 • เจ้าพนักงานประปา
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • นายช่างเครื่องกล
 • เจ้าพนักงานทะเบียน
 • เจ้าพนักงานเทศกิจ
 • นายช่างไฟฟ้า
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ประเภทวิชาการ

 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นายสัตวแพทย์
 • วิศวกรโยธา
 • สถาปนิก
 • บรรณารักษ์
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • นักสันทนาการ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นิติกร
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักผังเมือง
 • นักวิชาการเกษตร
 • นักพัฒนาการกีฬา
 • นักจัดการงานเทศกิจ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการศึกษา เป็นต้น

 

ข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: