สำนักงานเขตสาทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-31ม.ค.67

 

ประกาศสํานักงานเขตสาทร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งงพนักงานสถานที่ 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท

3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 10 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท

4. ตำแหน่งพนักงานประจํารถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท

5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท

การรับสมัคร

1. ผู้สมัครต้องมีความรู้ อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่ มีความชํานาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ และมีสุขภาพแข็งแรง

2. ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตสาทร หรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจําวันได้โดยสะดวก ไม่เสียหายต่อการปฏิบัติงาน

3. ผู้สมัครสอบและคัดเลือกฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งตามประกาศนี้ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สํานักงานเขตสาทร ระหว่างวันที่ 3 – 31 ม.ค. 2567 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 – 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: