กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 11 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-15ม.ค.67

 

ประกาศคณะกรรมการคัดสรรฯ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ขอขยายเวลาการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ประจําปีงบประมาณ 2567

1. ตำแหน่งวิศวกรโรงงาน รบท.อท.ศอพท. 1 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ
 • ประสบการณ์จําเป็นในงาน ด้านการวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

2. ตำแหน่งพนักงานแผนและงบประมาณ แผนกแผนและโครงการ รบท.อท. ศอพท. 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา ( ปวช.) หรือ
 • ประสบการณ์จําเป็นในงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

3. ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างานต้นทุน แผนกแผนและโครงการ รบท.อท.ศอพท. 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์จําเป็นในงาน มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMicrosoft office ได้

4. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์ แผนกขายและผลิตภัณฑ์ รบท.อท.ศอพท. 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์จําเป็นในงาน ด้านคลังผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

5. ตำแหน่งพนักงานคลังวัสดุ แผนกคลังและสนับสนุน รบท.อท.ศอพท. 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์จําเป็นในงาน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

6. ตำแหน่งพนักงานงานซ่อมบํารุง แผนกคลังและสนับสนุน รบท.อท.ศอพท. 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ ด้านระบบไฟฟ้า ประปา ช่างกล และโยธา

7. ตำแหน่งพนักงานบริการขนส่ง แผนกคลังและสนับสนุน รับท.อท.ศอพท. 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการขับขี่ยานพาหนะ หรือการส่งสินค้า

8. ตำแหน่งพนักงานหล่อ แผนกการผลิต รบท.อท.ศอพท. 2 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ การปฏิบัติงานในส่วนการผลิต หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

9. ตำแหน่งพนักงานฟอร์ม แผนกการผลิต รบท.อท.ศอพท. 1 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์จําเป็นในงาน มีการปฏิบัติงานในส่วนการผลิต หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

10. ตำแหน่งพนักงานประกอบแบตเตอรี่ แผนกการผลิต รบท.อท.ศอพท. 1 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์จําเป็นในงาน การปฏิบัติงานในส่วนการผลิต หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและกรอกใบสมัครพร้อมสําเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสําเนา ถูกต้อง) และยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการและกําลังพล แผนกแผนและโครงการ โรงงานแบตเตอรี่ทหารฯ ชั้น 1 สํานักอํานวยการ เลขที่ 552 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ม.ค. 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.45 – 11.30 ภาคบ่าย 13.30 – 16.00

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: