มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-29มี.ค.67

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 34,000 บาท

– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และตามประกาศคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่สมัคร)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือใน สาขาที่สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครกรอกใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมสแกนหลักฐานการสมัครงานเป็นไฟล์ เป็นไฟล์นามสกุล .PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1.0MB โดยลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ได้ที่เว็บไซต์ www.eng.ku.ac.th (สมัครงาน) หรือ https://recruit.eng.ku.ac.th/ เลือกกรอกใบสมัคร (มุมขวามือด้านล่าง)

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในวันทำการ เวลา 09.00–15.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: