วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก. ออนไลน์ ยื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนโฉนดเพื่อการเกษตร

วิธีลงทะเบียนเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด ทำได้ทางออนไลน์ พร้อมเช็กสิทธิ และเอกสารที่ต้องมี

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร หรือ คปก. มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดย คปก. กำหนดให้เกษตกรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

เอกสารที่เกษตรกรต้องเตรียมมีดังนี้

  • ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ)
  • สำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)
  • วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)

การนับ 5 ปี สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง อาทิ รายชื่อที่ประกาศ ณ ที่ทำการผู้ปกครองท้องที่/วันที่ลงใน ส.ป.ก.4-01 ฉบับแรก ก่อนแบ่งแยก หรือสอบถามได้ที่ ส.ป.ก.จังหวัด

มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ

มีความประพฤติดี

มีร่างกายสมบูรณ์สามารถประกอบการเกษตรได้

จะต้องไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพด้วย

สามารถยื่นขอเอกสารที่ดินผ่าน 2 ช่องทาง

  • ยื่นด้วยตนเอง ณ ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ
  • ยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ ของ ส.ป.ก.

วิธีลงทะเบียนยื่นคำขอเพื่อออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมออนไลน์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ส.ป.ก. www.alro.go.th

2. เลือกยื่นคำขอเพื่อขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม

3. เข้าสู่หน้าช่องทางบริการยื่นคำร้องในรูปแบบออนไลน์

3.1 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ (กรณีไม่เคยลงทะเบียน)

  • ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
  • ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

3.2 เข้าใช้บริการ กรอก เลขบัตรประชาชน , รหัสผ่าน

4.เข้าสู่หน้าหลักข้อมูลเกษตรกรรม

4.1 ยื่นคำร้องใหม่ (เลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม)

5.เลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม

5.1 หนังสือให้แสดงความยินยอมเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมมูลส่วนบุคคล
5.2 บันทึกคำร้องออกโฉนด
5.3 ยื่นคำร้อง

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยกล่าวไว้ว่า โฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกจะสามารถแจกให้กับเกษตรกร 70 จังหวัดได้ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 67 เพื่อให้ทันต่อการมอบของขวัญปีใหม่ 2567 และเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี ส.ป.ก. จังหวัดทุกจังหวัดจะเริ่มทยอยออกโฉนดให้กับเกษตรกรในทุกจังหวัด โดยคาดว่าออกโฉนดได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 5 ปี

 

ข่าวจาก : sanook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: