เงินไร่ละ 1000 ไม่เข้าทำไง เงินค่าฝากเก็บข้าวเปลือกตันละ 1500 เช็กที่นี่

ดีใจกับชาวนาที่ได้”เงินไร่ละ 1000″ แต่สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้”เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท” คงเฝ้ารอภายในเดือนธันวาคม 2566 ธกส. โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง อาจมีปัญหาล่าช้า

เหตุเงินไร่ละ 1000 ไม่เข้า

เงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท แต่ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชี

ธ.ก.ส. ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า เกษตรกรชาวนาไปกดเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท โดยไม่ตรวจสอบก่อน ยอดโอนจึงยังไม่เข้า สาเหตุที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก 1. บัญชีที่เกษตรกรแจ้งไว้ถูกปิดไปแล้ว 2. บางบัญชีถูกอายัด และ 3. บางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมานาน จึงถูกยกเลิกไปแล้ว

เงินไร่ละ 1000 ไม่เข้าทำไง

อย่างที่รู้ๆกันว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สนับสนุนในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท ยังมีเกษตรกรอีกกว่า 8 แสนครัวเรือน ที่อยู่ในกระบวนการเตรียมโอนเงิน เนื่องจากธนาคารรอรับข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตร สาเหตุ ดังนี้

– ชื่อที่ขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับชื่อบัญชี
– บัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ไม่มีความเคลื่อนไหว
– บัญชีถูกปิดหรือถูกอายัด
– สถานะผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิต ต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับประโยชน์

เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและทำการโอนเงินให้เกษตรกรในลำดับถัดไป โดยจะโอนเงินภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใน 3 วันทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกันยายน 2567

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่นี่ farmer.doae.go.th

สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาเกษตรกร ไร่ละ 1000 บาท จะดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนกันยายน 2567

เงินค่าฝากเก็บข้าวเปลือกตันละ 1500

เกษตรกรชาวนาที่ได้เงินไร่ละ 1000 แล้ว จะได้อีก แบบไม่ต้องรอ “เงินประกันรายได้เกษตรกร” เพราะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกอีก 1,500 บาทต่อตัน หรือ เงินค่าฝากเก็บข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาด และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจ่ายไปแล้วกว่า 1,100 ล้านบาท

  1. กรณีเกษตรกรเก็บข้าวเอง ได้รับ 1,500 บาทต่อตัน
  2. กรณีเกษตรกรฝากข้าวกับสถาบันเกษตรกร เกษตรกรจะได้รับ 500 บาทต่อตัน และสถาบันฯจะได้รับ 1,000 บาทต่อตัน
  3. ระยะเวลาจัดทำสัญญาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

จัดให้ชาวนา 3.4 หมื่นล้านบาท ธกส.ปล่อยกู้ไม่มีดอกเบี้ย

สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย และช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว โดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำ วงเงิน 34,437 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 5 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย เพราะรัฐบาลรับภาระจ่ายแทน เพื่อดูดซับปริมาณข้าวเปลือกจากท้องตลาด 3 ล้านตัน

ชนิดข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการ สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2566/67 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต 23 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา
  •  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต 23 จังหวัด ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว

เช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร 66 67 เข้าวันไหน

เกษตรกรชาวนา ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ของ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. จะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ปรากฏขึ้นข้อความเตรียมรับเงิน ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และภายในเดือนธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

– เข้าไปที่ chongkho.inbaac
– กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
– กดค้นหา
– ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขา ธกส. / สถานะ ให้ท่านทราบ

 

ข่าวจาก : bangkokbiznews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: