สว. อยู่ครบ 6 ปี ได้เงินทุนเลี้ยงชีพ เดือนละ 1.2 หมื่น อีก 12 ปี

20 ต.ค.2566 เพจ LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสิทธิประโยชน์ที่อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้จากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยมีเนื้อหาดังนี้

สิทธิประโยชน์ที่อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้จากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตามระเบียบฯ ข้อ 29 ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามข้อ 27 มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน โดยให้ได้รับเป็นระยะเวลาสองเท่าของเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่ 1 เดือน แต่ไม่ถึง 48 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 9,000 บาท

(2) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 48 เดือน แต่ไม่ถึง 96 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 12,000 บาท

(3) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 96 เตือน แต่ไม่ถึง 144 เตือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 14,300 บาท

(4) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 144 เตือน แต่ไม่ถึง 192 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 17,800 บาท

(5) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 192 เดือน แต่ไม่ถึง 240 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 21,400 บาท

(6) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 240 เตือน แต่ไม่ถึง 288 เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 28,500 บาท

(7) มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 288 เตือนขึ้นไป ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ 35,600 บาท

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: