วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิ ป.ตรี 4-12ต.ค.66

 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี 2

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รหัสวิชา 207 คุณวุฒิที่สอดคล้องอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลังวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 4 – 12 ต.ค. 2566 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา และภาคบ่ายตั้งแต่ เวลา 13.00 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา ณ ห้องงานบุคลากร อาคารอํานวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: