กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา (27 เม.ย – 30 พ.ค.57)

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
เป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย – 30 พ.ค.57

กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.นักเรียนอุตุนิยมวิทยา  จำนวน 40 อัตรา
เพศชาย – หญิง
อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 พ.ค.57 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร
สำเร็จ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 2.50
เมื่อเรียนจบแล้วได้บรรจุเป็นเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

[ads1]

ให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th/) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันฯ” โดยส่งไปรษณีย์ใบสมัครและหลักฐานต่างๆ มาที่ สถาบันอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์คลองบางนา กทม.10262 ชื่อผู้รับเงิน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่เว็บไซต์ http://www.tmd.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: