คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรฯ ศรีราชา รับสมัคร จนท.วิจัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ย.66

 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 20,000 บาท

ระยะเวลาในการจ้าง 1ต.ค.66-31ม.ค.67 รวมระยะเวลา 4 เดือน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร การศึกษา สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศว ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย พาณิชยศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในงานวิชาการศึกษา รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้และความสามารถใช้ Microsoft office word, excel, power point และสามารถเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้
5. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม ขยัน ละเอียดรอบคอบ และเป็นผู้มีจริยธรรม
6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้

ติดต่อขอใบสมัครที่งานทรัพยากรบุคคล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ประกาศรับสมัครงานคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ http://www.src.ku.ac.th และประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา www.src.ku.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บัดนี้-15ก.ย.66 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-9601-2101

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: