สสจ.สระบุรี รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-15มี.ค.66

 

ประกาศจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. เภสัชกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

3. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด

4. นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

5. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชารัฐศาตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ การธนาคาร

7. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

8 นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา

9. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชา

10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 -15 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 11.30 น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: