กฟน.รับสมัครบรรจุช่างสายอากาศ วุฒิ ม.3 เพศชาย 26อัตรา 20-26ก.พ.66

 

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) 26 อัตรา เงินเดือนแรกบรรจุ 11,350 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3 เพศชาย อายุ 18-28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (20ก.พ.66) พ้นภาระทางทหารแล้ว สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. แต่ไม่เกิน 185 ซม. และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย BMI 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ) สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้ ว่ายน้ำได้ มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 20-26 ก.พ.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: