รับสมัครพนักงานส่งเสริมภารกิจทูตสิ่งแวดล้อม วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15ก.พ.66

 

กองกิจการเพื่อการพัฒนา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) รวมถึงแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ดี มีความสนใจประเด็นระหว่างประทศ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถใช้โปรแกรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และ/หรือโปรแกรมนำเสนอผลงานได้

สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-15ก.พ.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม กองกิจการเพื่อการพัฒนา โทร.0-2203-5000 ต่อ 12174 (ธนิทธิ)/ 12172 (เกศสุดา)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ