สํานักงานธนารักษ์ สมุทรสงคราม รับสมัครนายช่างสํารวจ บัดนี้-24ม.ค.66

 

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนายช่างสํารวจ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500.- บาท
เงินครองชีพชั่วคราว 1,785.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างสํารวจ

สมัครส่วนบริหารทั่วไป สํานักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรสงคราม ชั้น ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  18 – 24 ม.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ