รพ.ตราด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 28 มี.ค.57)

รพ.ตราด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
5 ตำแหน่ง จำนวน6 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มี.ค.57

รพ.ตราด

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาดูได้ตามลิ้ง

2.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.ชื่อตำแหน่ง :นักจิตวิทยา 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลีนิก

4.ชื่อตำแหน่ง :นิติกร 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์

5.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลตราด

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: