กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา 16-27ม.ค.66

 

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปริญญาตรีทุกสาขา)

สามารถยื่นใบสมัคร ดังนี้

1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 ภายใน 16-27ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. หรือ

2. สมัครผ่านช่องทาง Google From ตาม QR Code bit.ly/3DaLC1y ภายใน 16-27ม.ค.66 ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. ของวันที่ 27ม.ค.66

3. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS (สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้) ภายใน 16-27ม.ค.66 ไปที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ 10400 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราเป็นสำคัญ หรือ

4. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] ด้วยไฟล์นามสกุล PDF ภายใน 16-27ม.ค.66 ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. ของวันที่ 27ม.ค.66

ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2643 4982 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: