สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

 

สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครและบุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา

1. อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร 1 อัตรา
1) ได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา หรือ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2) กรณีไม่มีคุณสมบัติตาม 1) ต้องได้รับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา หรือ ป.ตรีขึ้นไป และผ่านการอบรมด้านการกีฬา หรือมีความรู้ ความสามารถด้านการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยผ่านการทดสอบหรือมีหนังสือรับรอง หรือเคยปฏิบัติงานด้านการกีฬาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรอง
3) มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานได้
4) อัตราค่าตอบแทนวันละ 480.- บาท
5) ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง

2. บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา กลุ่มงานพัฒนางานกองทุน (สปสช.) 2 อัตรา
1) บุคคลทั่วไปที่มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขาที่มีหลักสูตร การศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2) ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 16,500 บาท
3) ปฏิบัติงานในวัน และเวลาราชการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 12–20ม.ค.66 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตดุสิต ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบ สามารถยื่นสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ