วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ รับสมัครนักวิชาการศึกษา-คอมพิวเตอร์ ปวส.-ป.โท บัดนี้-31ม.ค.66

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล

1. พนักงานจ้างเหมาบริการ งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการดูแลระบบฐานข้อมูลและใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา

สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ บัดนี้-31ม.ค.66 (ขยายเวลารับสมัครจากเดิม 10ม.ค.66) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม งานบุคลากร 06 1776 5455, 08 9183 8314

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ