มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงาน101อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-20ม.ค.66

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1.1 ประเภทผู้บริหารระดับต้น
สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
– หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี
– หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– หัวหน้าฝ่ายนิติการ 1 อัตรา

สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 1 อัตรา

1.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
– นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
– นักกายภาพบำาบัด 1 อัตรา
– วิศวกร (สาขาโยธา) 1 อัตรา
– นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
– วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) 1 อัตรา
– นิติกร 2 อัตรา

1.3 ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
วุฒิ ป.โทขึ้นไป
– นักวิจัย 2 อัตรา

คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท
– นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี
– นักจัดการงานทั่วไป 18 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 16 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 7 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 5 อัตรา

1.4 ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– เจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
– ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
– พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
– คนสวน 3 อัตรา
– พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต/อ่านรายละเอียดแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติม บัดนี้-20ม.ค.66 ทางเว็บไซต์ https://jobs.nmu.ac.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: