กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช รับสมัครนักวิชาการเกษตร ป.ตรี 16-20ม.ค.66

 

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กวม.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท 3 อัตรา

ปฏิบัติงานที่
1.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
2.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
3.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 16-20ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ