ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานจัดการฐานข้อมูล ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65

 

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานจัดการฐานข้อมูล ผปข.กบสซ.ศซว.ทอ.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์แล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง หรือทางราชการรับรอง หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านการจัดการฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งมีความสามารถ และเหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.20)

สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-16ธ.ค.65 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 0371

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ