ศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ มช.รับสมัครจนท.พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ป.ตรีขึ้นไป

 

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 อัตรา อัตราจ้างขั้นต่ำ เดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

– หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
– มีอายุไม่เกิน 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
– มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารหรือเกษตรแปรรูป อย่างน้อย 2 ปี
– มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้-21ธ.ค.65 ดังนี้

1. สมัครทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fin.cmu.ac.th (ในหัวข้อ ประชาสัมพันธ์) กรอกข้อมูลและส่งไฟล์ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร ที่ครบถ้วน มายัง E-mail : [email protected]

2. สมัครผ่านทางระบบ CMU HR e-Recruitment ได้ที่ Link : https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment

3. สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ