กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจนท.ทรัพยากรบุคคล บัดนี้-20พ.ย.65

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน

1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3. สามารถทำงานเอกสารได้ดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี/สื่อสารประสานงานได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
5. หากใช้โปรแกรม Powerpoint / Canva ทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐาน :
1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น Resume , CV

รับสมัคร บัดนี้-20พ.ย.65 ส่งใบสมัครและเอกสารแนบได้ที่ : [email protected]
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.dip.go.th -> ประกาศ กสอ. หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
ติดต่อ : 0 2430 6865 ต่อ 1025

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ