กรมการข้าว รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 14-18พ.ย.65

 

กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

กลุ่มงานบริการ
1. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วุฒิ ม.3/ม.6

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ปวช.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2. ช่างเครื่องกล 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ปวช. ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างยนต์

3. ลูกมือช่าง 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาการช่างซ่อมบำรุง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. นักกีฏวิทยา 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ป.ตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชากีฏวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางกีฏวิทยา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 14-18พ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ