เปิดสอบแล้ว! นายสิบตำรวจ5,200อัตรา 29พ.ย.-19ธ.ค.65

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทุกภูมิภาค และผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม.

อัตราที่เปิดรับสมัคร
– บช.น. 700 อัตรา
– ภ.1 550 อัตรา
– ภ.2 370 อัตรา
– ภ.3 480 อัตรา
– ภ.4 390 อัตรา
– ภ.5 440 อัตรา
– ภ.6 500 อัตรา
– ภ.7 300 อัตรา
– ภ.8 200 อัตรา
– ภ.9 350 อัตรา
– บช.ตชด.700 อัตรา
– บช.ก. 100 อัตรา
– บช.ส. 100 อัตรา

วิชาที่สอบ
1. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 150 ข้อ
– ความสามารถทั่วไป
– ภาษาไทย
– ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
– ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน
– กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
– สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิ่ง 9,000 เมตร และ ว่ายน้ำ 25 เมตร
กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร และวิ่ง ระยะทาง 50 เมตร

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 65

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ